Fluor - inovacije 20. veka koje su transformisale stomatološku praksu

Fluor i kalcijum - zaštita za zube.

Fluor i fluorizacija vode

Inovacija koja je transformisala stomatološku praksu jeste fluorizacija vode. Početkom dvadesetog veka lečenje zubnog karijesa sastojalo se u osnovi od jednog pristupa: vađenja zuba. Efikasne tehnike prevencije karijesa nisu zapravo postojale.

A onda je 1945. godine dr H. Trendlei Dean, prvi direktor Nacionalnog instituta za stomatološka istraživanja, sada Nacionalnog instituta za stomatološka i kraniofacijalna istraživanja u SAD-u, predstavio koncept fluorizacije vode. Od tada, fluorizacija vode i široka upotreba sredstava za čišćenje zuba koji sadrže fluor radikalno smanjuju prevalenciju i težinu zubnog karijesa - posebno među decom.

Danas približno 400 miliona ljudi širom sveta pije fluorisanu vodu.

Proizvodi obogaćeni fluorom

Poslednjih decenija, osim fluorisane vode, u upotrebi su i razni drugi proizvodi obogaćeni fluorom, kao što je vodica za ispiranje usta, dodaci i tablete koji sadrže fluor, gelovi, lakovi i drugi proizvodi kao što su restorativni materijali koji oslobađaju fluor.

Copyright 2021 Ordinacija "Umićević-Tešić" | By Lava NET